Katalog firmowy

logo_firmy

Nazwa firmy: Auto Liga Piotr Kowalczyk

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Kod pocztowy: 80-404
  • Ulica i numer: Jana Kochanowskiego 43
  • Województwo: Pomorskie
  • NIP: 9570656966

Auto Liga to wypo­ży­czal­nia samo­cho­dów z sie­dzibą w Gdań­sku. Wynaj­mu­jemy i dostar­czamy samo­chody pod wska­zany adres. Ofe­ru­jemy tanio wyna­jem samo­chodu z dostawą na gdań­skie lot­ni­sko. Nie pobie­ramy kau­cji i nie nali­czamy dodat­ko­wych kosz­tów. Nasze auta są czy­ste i sprawne tech­nicz­nie. Pra­cu­jemy 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Szczegóły wizytówki

Firma na mapie

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Auto Liga Piotr Kowalczyk

Opinie o firmie:

Dodaj swój komentarz »